1.1.1 - Akademik personel başına düşen öğrenci sayısının azaltılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

58,7

55,7

53

50,3

47,8

45,5

ÖİDB

2

Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı

24,6

23,3

22,2

21

20

19

ÖİDB

×

1.1.2 - Akademik personelin ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilmesi ve gereken rehberlik hizmetinin verilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Akademik personelin, proje destekleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen seminer, panel, konferans vb. etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler,
Proje Destek Birimi

2

Ulusal ve uluslararası projelere yönelik olarak akademisyenlere gönderilen toplam mesaj sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

3

Projelere yönelik web üzerinde yapılan duyuru sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

4

Rehberlik hizmeti verilen proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

×

1.1.3 - Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, çalıştay vb. bilimsel etkinliklere katılımının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kongre, konferans, vb.bilimsel etkinlik için yurtiçi ve yurtdışına gönderilen akademik personel sayısı

328

344

360

380

400

420

Akademik Birimler, PDB

 

 

×

1.1.4 - Karar süreçlerinde akademisyen görüş ve önerilerinin alınmasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Planlanan kapsamlı (eğitim-öğretim, Ar-Ge vb.) faaliyetlere yönelik görüşüne başvurulan akademisyen sayısı

-

 

 

 

 

 

Rektörlük, Akademik Birimler

×

1.2.1 - Üniversite tanıtım faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Tanıtım broşürü dağıtılan lise sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

2

Tanıtım ziyareti yapılan lise sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

3

Kampüste düzenlenen tanıtım günleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

4

Kampüs ziyaretine gelen lise sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

5

Stand açılan ulusal etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

6

Üniversitemizi ilk
10.000’lik dilimden tercih eden öğrenci sayısı

387

425

480

520

560

600

ÖİDB

7

Yerel ve Ulusal TV kanallarında üniversite adına iştirak edilmiş olan program sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

1.3.1 - İhtiyaç duyulan alanlarda yeni binaların yapılması ve mevcutlarının iyileştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yeni yapılan bina sayısı

3

 

 

 

 

 

Yapı İşleri D.B.

2

Yapılan yeni binaların toplam alanı

-

 

 

 

 

 

Yapı İşleri D.B.

3

Yenilenen (büyük onarımı) yapılan bina sayısı

9

10

10

10

10

10

Yapı İşleri D.B.

×

1.2.2 - Burs imkânlarının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Burs verilen öğrenci sayısı.

9936

10100

10200

10300

10400

10500

ÖİDB

2

Vakıf ve Dernek aracılığıyla desteklenen öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

Rektörlük

×

1.3.2 - Yeni eğitim salonları ve laboratuvarların kazandırılması ve mevcutların yenilenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Derslik sayısı

618

635

640

645

650

655

Akademik Birimler

2

Laboratuvar sayısı

210

220

225

230

235

240

Akademik Birimler

3

Teknolojik donanımı iyileştirilen laboratuvar oranı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.3.3 - Kütüphane kapasitesinin artırılması ve yeni serbest çalışma alanlarının oluşturulması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kütüphane salonlarının öğrenci kapasitesi

657

710

750

780

820

860

KDDB

2

Kütüphanedeki basılı kitap sayısı

109.426

111.000

116.000

122.000

128.000

135.000

KDDB

3

Kütüphane veri tabanı sayısı

60

62

64

66

68

70

KDDB

4

Serbest çalışma salonu bulunan bölüm sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

5

Serbest çalışma salonu sayısı

51

53

55

57

59

60

Akademik Birimler

6

Serbest çalışma salonlarının toplam kapasitesi

 

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.3.4 - Öğrencilere yönelik sağlık, sosyal, spor ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Öğrencilere yönelik spor etkinliklerinin sayısı

230

235

240

245

250

255

SKSD

2

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sanatsal faaliyetlerin sayısı(Konser, söyleşi,tiyatro, sergi vb.)

123

125

128

131

135

140

SKSD

3

Öğrenci kulüplerinin sayısı

50

52

54

56

60

62

SKSD

4

Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

SKSD

5

Üniversitemiz yurtlarında barındırılan toplam öğrenci sayısı

108

108

108

108

108

108

SKSD

6

Kredi yurtlar kurumu yurtlarında barındırılan Üniversitemiz öğrencilerinin sayısı

7509

8250

8670

8930

9110

9200

SKSD

7

Öğrenci yemekhanesinde iaşe yardımı yapılan toplam öğrenci sayısı

3525

3700

3880

4100

4280

4500

SKSD

×

1.4.1 - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterlilikleri doğrultusunda tüm akademik birimlerle müfredat yenileme çalışmalarının yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Müfredat güncelleme çalışması yapılan (bölüm/program) sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Müfredat güncelleme çalışması kapsamında Kaldırılan ders sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

3

Müfredat güncelleme çalışması kapsamında yeni konulan ders sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.4.2 - Öğrencilerin ders materyalleri ve kaynaklarına kolayca ulaşabilmelerinin sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kaynak ve materyali internet ortamında sunulan ders oranı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, UZEM

3

Cevap anahtarı internet üzerinden duyurulan sınavların oranı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.4.3 - Üniversite içi seçmeli ders havuzunun oluşturulması ve farklı programlardaki öğrenciler tarafından bu derslerin alınmasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Seçmeli ders havuzunda yer alan ders sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

2

Seçmeli ders havuzunda yer alan dersleri talep eden dış program sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

3

Seçmeli ders havuzunda yer alan her bir dersi alan (dersin açıldığı program dışında)öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

4

Seçmeli ders havuzuna katkı sağlayan program sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

5

Seçmeli ders havuzunda yer alan derslerin tercih edilme oranı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

×

1.4.4 - Bölüm eğitim komisyonlarının oluşturulması ve yetkilendirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Eğitim komisyonu kurulan bölüm sayısı

55

58

61

64

67

70

Akademik Birimler

2

Eğitim komisyonları tarafından alınan toplam karar sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.4.5 - Öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirici derslerin yaygınlaştırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Müfredatında tasarım ağırlıklı ders veya proje bulunan (bölüm/program) sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Tasarım projesi veya derslerine yazılan toplam öğrenci sayısı

1433

1433

1433

1433

1433

1433

ÖİDB

×

1.4.6 - Öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Girişimcilik ve yenilikçilik çıktılarını sağlamaya yönelik dersleri sunan program sayısı

27

29

31

33

35

37

Akademik Birimler

2

Girişimcilik ve yenilikçilik kazanımlarını sağlayacak ders sayısı

93

95

97

99

101

103

Akademik Birimler

3

Girişimcilik ve yenilikçilik kazanımlarını sağlayacak derslere yazılan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

4

Girişimcilik sertifikası verilmek üzere açılan kurs sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler,SEM, UZEM

5

Girişimcilik kurslarına katılan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, SEM, UZEM

6

Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK girişimcilik projelerine başvuran öğrenci sayısı

15

20

25

30

35

40

Proje Destek Birimi

×

1.4.7 - Öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yabancı dilde hazırlık veren program sayısı

116

116

116

116

116

116

ÖİDB, Akademik Birimler, YDYO

2

Yabancı dilde hazırlık programı bitiren öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

3

Tamamıyla yabancı dilde eğitim veren program sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB,Akademik Birimler

4

Kısmi olarak yabancı dilde eğitim veren program sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB, Akademik Birimler

5

Yabancı dilde hazırlık okuyan öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki oranı

0,068

0,070

0,072

0,074

0,076

0,078

ÖİDB

6

Yabancı dilde verilen toplam ders sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB.,Akademik Birimler

7

Yabancı dilde verilen derslerin toplam dersler içindeki oranı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

8

Seçmeli farklı yabancı dil derslerinin sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

9

Seçmeli farklı yabancı dil derslerine yazılan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

×

1.4.8 - Öğrencilerin mesleki uygulamalarında bilgisayar yazılımlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı ders sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Bilgisayar laboratuvarı olan bölüm sayısı/toplam bölüm sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

3

Değişik mesleki yazılımların kullanılmasına yönelik açılan kurs sayısı

3

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, SEM, UZEM

4

Değişik mesleki yazılımların kullanılmasına yönelik açılan kurslara katılan öğrenci sayısı

69

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, SEM, UZEM

×

1.4.9 - Meslek Yüksekokullarında yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yapılandırılan MYO oranı

-

 

 

 

 

 

MYO

2

Uzmanlaşma kapsamında İlgili MYO’da açılan program sayısı

-

 

 

 

 

 

MYO

×

1.5.1 - Geri bildirim araçlarının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Mezun Bilgi Sistemini kuran bölüm sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Eğitim-öğretimin verimliliği konusunda dış paydaşlarla yapılan anket sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

3

KPSS sonuçları ile yerleşen KTÜ mezun sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

4

Eğitim-öğretimin verimliliği konusunda kamu ve özel sektör ile yapılan toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

5

Yarıyıl sonunda öğrencilere yapılan anketlerdeki memnuniyet puan ortalaması

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.6.1 - Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Lisansüstü öğrenci sayısı

4721

4950

5200

5460

5730

6025

ÖİDB,  Enstitüler

×

1.6.2 - İngilizce lisansüstü programların açılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Açılan İngilizce lisansüstü program sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB. Enstitüler

2

Açılan İngilizce lisansüstü programa başvuran öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB, Enstitüler

×

1.6.3 - Disiplinler arası lisansüstü programların açılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Disiplinlerarası açılan lisansüstü program sayısı

4

5

6

7

8

9

ÖİDB, Enstitüler

2

Disiplinlerarası açılan lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci sayısı

18

22

26

30

34

38

ÖİDB, Enstitüler

×

1.6.4 - Ortak lisansüstü programların açılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ortak açılan lisansüstü program sayısı

9

10

11

12

13

14

ÖİDB, Enstitüler

2

Ortak açılan lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci sayısı

13

15

17

19

21

23

ÖİDB, Enstitüler

3

Ortak lisansüstü program açılarak işbirliği yapılmış üniversite sayısı

2

3

4

5

6

7

ÖİDB, Enstitüler

×

1.6.5 - Uzaktan eğitim ile verilen lisansüstü programların artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uzaktan eğitimle verilen lisansüstü program sayısı

3

4

5

6

7

8

ÖİDB, Enstitüler, UZEM

×

1.6.6 - Tezsiz yüksek lisans programlarının açılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Açılan tezsiz yüksek lisans programlarının sayısı

4

5

5

6

6

7

ÖİDB, Enstitüler

2

Açılan tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı

781

820

850

890

900

950

ÖİDB, Enstitüler

×

1.6.7 - Bütünleşik doktora programlarının açılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Açılan bütünleşik doktora programlarının sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB, Enstitüler

2

Açılan bütünleşik doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB,Enstitüler

×

1.7.1 - Stajların yaygınlaştırılması, staj kalitesinin artırılması ve yurtdışı stajın teşvik edilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yurtiçinde staj yapan öğrenci sayısı

4573

4620

4660

4710

4750

4800

Akademik Birimler

2

Yurtdışında staj yapan öğrenci sayısı

174

180

183

187

191

195

Akademik Birimler

3

Staj zorunluluğu olmayan bölümlerde gönüllü olarak staj yapan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

1.7.2 - Kariyer merkezinde öğrencilerin kariyer gelişimlerine yardımcı olunması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kariyer merkezinden danışmalık hizmeti alan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

Kariyer Merkezi

×

1.7.3 - Mesleki ve teknik gezi, inceleme ve benzeri faaliyetlerin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Öğrencilere yönelik düzenlenen teknik gezi sayısı

106

108

110

112

114

116

Akademik Birimler

×

1.8.1 - Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

SEM eğitimlerine katılan KTÜ öğrenci sayısı

148

170

190

220

250

300

SEM

2

Kariyer tamamlamaya yönelik SEM tarafından açılan sertifika programı sayısı

16

20

23

30

35

40

SEM

3

SEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı

36

40

44

49

54

60

SEM

×

1.8.2 - Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimde uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uzaktan eğitimde açılan önlisans program sayısı

2

3

4

5

6

7

UZEM, ÖİDB

2

Uzaktan eğitimde açılan lisans program sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM, ÖİDB

3

Uzaktan eğitimde açılan lisansüstü program sayısı

3

4

5

6

7

8

UZEM, ÖİDB,Enstitüler

4

Uzaktan eğitim lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM, ÖİDB

5

Uzaktan eğitim lisansüstü programlara başvuran öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM, ÖİDB

6

Uzaktan eğitimle açılan seçmeli ders sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM, ÖİDB

7

Uzaktan eğitimle açılan lisans tamamlama program sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM

8

Uzaktan eğitimle açılan lisans tamamlama programlarına katılan öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM

9

Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla Üniversite içinde yürütülen ders sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM

10

Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla diğer Üniversitelerle yürütülen ortak ders sayısı

-

 

 

 

 

 

UZEM

×

1.9.1 - Uluslararası değişim programlarının (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtwig vb.) kullanımının yaygınlaştırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası değişim programına dahil olan bölüm sayısı

45

47

49

51

53

55

Akademik Birimler, Dış İlişkiler Ofisi

2

Uluslararası değişim programına katılan lisans öğrenci sayısı

178

190

200

210

220

230

Akademik Birimler, Dış İlişkiler ofisi

3

Uluslararası değişim programına katılan lisansüstü öğrenci sayısı

51

60

65

70

75

80

 Akademik Birimler, Dış İlişkiler ofisi, Enstitüler

4

Uluslararası değişim programına dahil olan üniversite sayısı

69

71

72

73

74

75

Dış İlişkiler Ofisi

×

1.9.2 - Yurtiçi değişim programlarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ulusal değişim programına dahil olan bölüm sayısı

72

73

74

75

76

76

Akademik Birimler, Dış İlişkiler Ofisi

2

Ulusal değişim programına katılan lisans öğrenci sayısı

162

170

180

187

197

205

Akademik Birimler, Dış İlişkiler Ofisi

4

Ulusal değişim programına dahil olan üniversite sayısı

70

71

72

73

74

75

Dış İlişkiler Ofisi

×

2.1.1 Teknoloji Transfer Ofisindeki hizmet modüllerinin aktif hale getirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi

2

Yararlandırılan destek program sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi

3

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilen proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi

4

Yönetilen Fikri Sanayi Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Hizmeti sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi

5

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi

×

2.1.2 Proje Destek Birimi (PDB)’nin daha etkin hale getirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Proje Destek Birimi tarafından yazılan proje sayısı

7

9

11

13

15

20

Proje Destek Birimi

2

Proje Destek Birimi tarafından danışmanlık hizmeti verilen proje sayısı

10

15

20

25

30

40

Proje Destek Birimi

3

Bölgesel kalkınma amaçlı STK ve ilgili kuruluşlarla birlikte oluşturulan ortak proje sayısı

4

5

6

8

9

12

Proje Destek Birimi

×

2.1.3 Ar-Ge ve Proje faaliyetleri konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ar-Ge faaliyetleri konusunda yapılan Kurum içi toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Birimi

2

Ar-Ge faaliyetleri konusunda yapılan Kurum dışı toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Birimi

3

Ar-Ge faaliyetleri konusunda yapılan toplantılarda toplam katılımcı sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Birimi

×

2.2.1 Bölüm/Birimlerdeki nitelikli araştırma görevlisi sayısının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Araştırma Görevlisi sayısı

885

975

1075

1175

1300

1430

Akademik Birimler PDB

×

2.2.2 Bölüm/Birimlerin Ar-Ge destek personeli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ar-Ge destek personeli ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması için Bölüm/Birimlerce yapılan talep formları sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Talep formlarına göre, göreve başlayan ya da görev yeri değiştirilerek Ar-Ge birimlerine kazandırılan personel sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler,
PDB

×

2.2.3 Yurtdışı ve yurtiçinde aktif tanıtımların yapılarak nitelikli araştırmacı ve öğretim üyelerinin başvurularının teşvik edilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yurtdışı ve yurtiçi aktif tanıtım yapılarak Üniversiteye kazandırılan araştırmacı veya öğretim üyesi sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

2.2.4 Yabancı üniversitelerle karşılıklı araştırmacı değişimi protokolü imzalanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yabancı üniversitelerle İmzalanan karşılıklı araştırmacı değişimi protokol sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Yabancı üniversitelerle İmzalanan karşılıklı araştırmacı değişimi protokolü sonucu gelen araştırmacı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, PDB

3

Yabancı üniversitelerle İmzalanan karşılıklı araştırmacı değişimi protokolü sonucu giden araştırmacı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, PDB

×

2.2.5 KTÜ öğretim elemanı Bilim, Hizmet ve Teşvik ile Öğrenci Girişimci ödülü kriterlerinin belirlenmesi ve her yıl bu ödüllerin dağıtılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Bilim, hizmet ve teşvik ödülü verilen akademisyen sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

2

Bilim, hizmet ve teşvik ödülü verilen kategori sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

3

Girişimci ödülü verilen öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

2.2.6 Başarılı çalışmaların ve akademisyenlerin düzenli olarak KTÜ Dergisi, KTÜ Bülteni, popüler dergiler, basın yayın organları ve internet ortamında duyurulması ve ayrıca düzenlenecek törenler ile kendilerine plaket verilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Dergi ve basın yayın organları ile tanıtılan, haber yapılan çalışma ve akademisyen sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

2

Yerel ve ulusal basın tarafından röportaj yapılan öğretim elemanı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

2.2.7 KTÜ imkânları ile yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinden doğan fikri mülkiyet haklarının kayıt altına alınması ve KTÜ'ye dönüşümünün sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ar-Ge faaliyetlerinden oluşan ve  KTÜ'ye kazandırılan fikri mülkiyet sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi, BAP, Proje Destek Birimi

×

2.2.8 Her bölümde yabancı uyruklu öğretim elamanın görev almasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yabancı uyruklu öğretim elamanı bulunan bölüm sayısı 

6

8

10

12

14

16

Akademik Birimler,  PDB

2

Toplam yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı

10

14

18

22

26

30

PDB

×

2.3.1 Ar-Ge çalışmalarında halen kullanılmakta olan ve yeni çalışmalar için kurulması gereken altyapı envanterinin çıkarılması ve Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) ile takip edilmesı


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Laboratuvar Yönetim Modülünü aktif olarak kullanan dış paydaş sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, BİDB

2

LYM kullanıcı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, BİDB

×

2.3.2 Bağış ve benzeri desteklerle yeni araştırma laboratuvarlarının açılmasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Bağış ve benzeri desteklerle açılan laboratuvar sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

2.3.3 Araştırma Laboratuvarlarının akredite edilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Akredite edilen laboratuvar sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

2.4.1 Belirlenen öncelikli alanlara göre disiplinlerarası faaliyet gösterecek yeni AUM’ların kurulması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yeni kurulan AUM sayısı

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

2

Nano Teknoloji Merkezinin açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

3

Bilgi Teknolojileri Geliştirme Merkezinin açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

4

Açık Deniz Araştırma Merkezinin açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

5

Bitki ilaç Etken Maddesi Üretimi Merkezinin açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

6

Kalibrasyon Merkezinin açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

7

Deney Hayvanı Merkezinin Açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

8

Savunma Sanayi Araştırma Merkezinin Açılması

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

×

2.4.2 AUM’ların kamuoyuna tanıtılması ve ilgili paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kamuoyuna yönelik yapılan tanıtım toplantısı sayısı

11

12

13

14

15

16

AUM, Enformasyon

2

AUM’lar ile ilgili paydaşlar arasında başlatılan çalışma sayısı

16

17

18

19

20

21

AUM

×

2.5.1 Disiplinler arası yayınların ve araştırmaların teşvik edilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Disiplinlerarası yayın sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Disiplinlerarası araştırma sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, BAP

×

2.5.2 Disiplinlerarası KTÜ projelerinin uluslararası alana taşınması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Disiplinlerarası gerçekleştirilen proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, AUM

×

3.1.1 Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerinin alınması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Karar alma süreçlerine katılım amacıyla İnternet ortamında görüşe açılan konu sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, BİDB

2

Karar alma süreçlerinde görüş almak için yapılan toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

 Akademik Birimler, Enformasyon

×

3.1.2 Elektronik anket uygulamasının tüm paydaşlar için yaygınlaştırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Elektronik ortamda yapılan anket sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, BİDB

×

3.1.3 Tüm paydaşların etkin bir şekilde bilgi edinmesinin sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kurum içi bilgi edinme sayısı

71

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Bilgi Edinme Birimi

2

Kurum dışı bilgi edinme sayısı

180

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Bilgi Edinme Birimi

×

3.1.4 İnsan kaynağı temininde tabandan tavana karar alma sürecinin sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

İnsan kaynağı temininde görüş alışverişinde bulunulan paydaşı sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, PDB

×

3.1.5 Kurumsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yetki dahilinde kullanıma sunulması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kurumsal Bilgi Sisteminde aktif çalışan modül sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB

2

Kurumsal Bilgi Sisteminden alınan rapor sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB

×

3.1.6 Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Elektronik ortamda Kurum içine sunulan hizmet sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB, Tüm Birimler

2

Elektronik ortamda Kurum dışına sunulan hizmet sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB, Tüm Birimler

×

3.1.7 İç Kontrol sisteminin tüm birimler bazında izlenmesi ve raporlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Düzenlenen rapor sayısı

-

 

 

 

 

 

Tüm Birimler, SGDB

×

3.2.1 Tüm akademik ve idari birimlerdeki yetki, görev ve sorumlulukların optimum düzeye getirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yetki, görev ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

Rektörlük, PDB

×

3.2.2 İş gücü, iş yükü ve işin niteliği karşılaştırması yapılarak optimum istihdam politikasının tespiti


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

İş gücü, iş yükü ve işin niteliği karşılaştırması tamamlanan birim sayısı/toplam birim sayısı

-

 

 

 

 

 

Rektörlük, PDB

×

3.3.1 Kurum personelinin iş tanımlarına göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Eğitim ihtiyacı belirlenen personel sayısı

-

 

 

 

 

 

Tüm Birimler, Personel DB

2

Eğitim ihtiyacı belirlenen kategori sayısı

-

 

 

 

 

 

Tüm Birimler, Personel DB

×

3.3.2 Personel için gerekli kişisel ve mesleki eğitimlerin düzenlenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı

1

 

 

 

 

 

SEM, UZEM, Personel DB, Tüm Birimler

2

Düzenlenen hizmetiçi eğitimlere katılan personel sayısı

30

 

 

 

 

 

SEM, UZEM, PDB

×

3.4.1 Çalışma ortamlarına ait fiziki alt yapının iyileştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Fiziki alt yapısı iyileştirilen çalışma ortamı sayısı

-

 

 

 

 

 

Yapı İşleri D.B., Tüm Birimler

×

3.4.2 Ödül sisteminin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Ödüllendirilen (plaket, takdir, şilt vb.)personel sayısı (yayın teşvik hariç)

-

 

 

 

 

 

Tüm Birimler

×

3.4.3 Sosyal, kültürel ve sportif imkanların geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Personele yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı

41

43

45

47

49

51

Enformasyon, Tüm Birimler

2

Personele yönelik düzenlenen spor etkinliği sayısı

3

4

5

5

7

7

SKSD

3

Yeni açılan sosyal, kültürel ve sportif mekan sayısı

-

 

 

 

 

 

SKSD, Yapı İşleri D.B.

×

3.5.1 Mezun iletişim sisteminin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Mezun Bilgi Sistemini kuran bölüm sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, BİDB

2

İletişim kurulan mezun sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

3.5.2 Emekli personele yönelik etkinliklerin düzenlenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Emekli personellere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Tüm Birimler

2

Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

 

 

 

 

 

 

Enformasyon, Akademik Birimler

×

3.5.3 Mezunlarımızın görev yaptığı kurum ve kuruluşlara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Mezunların görev yaptığı kurumlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Akademik Birimler

×

4.1.1 Döner Sermaye birimlerinin gelir ve verimlilik düzeyinin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

DS kapsamında gelir elde eden birim sayısı/toplam birim sayısı

0,34

0,35

0,38

0,38

0,40

0,40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2

Birim başına düşen Döner Sermaye gelir miktarı (1.000.-TL.)

3.254

3.345

3.512

3.625

3.726

3.830

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

3

DS kapsamında elde edilen gelir/Öğretim elemanı sayısı

70.710

74.245

76.400

78.500

80.600

82.500

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

×

4.1.2 Kurs ve Eğitim hizmeti veren birimlerin verdikleri eğitim ve kursların çeşitlendirilerek sayılarının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Düzenlenen kurs-eğitim hizmeti sayısı

50

55

60

70

80

100

SEM, Akademik Birimler, UZEM

2

Sertifika alan kursiyer sayısı

539

600

650

700

800

900

SEM, UZEM

3

Kurs veren öğretim elemanı sayısı

36

40

45

50

55

72

SEM, UZEM, Akademik Birimler

×

4.1.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) ile Diş Hekimliği Fakültesinin tedavide öncelikli tercih edilen merkezler haline getirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Farabi Hastanesi hasta sayısı

522.813

644.100

708.500

780.000

857.000

943.000

Farabi Hastanesi

2

Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Sayısı

35.704

43.200

47.500

52.000

57.500

63.000

Diş Hekimliği Fakültesi

×

4.1.4 Döner sermaye kapsamında verilen hizmet çeşitliliğinin ve kapasitesinin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

DS kapsamında verilen hizmet çeşidi sayısı

7

7

7

7

8

8

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2

DS kapsamında danışmanlık hizmeti ve proje sayısı/öğretim üyesi sayısı

0,28

0,30

0,34

0,36

0,38

0,40

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

×

4.2.1 Uzaktan eğitim yoluyla elde edilen gelirin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uzaktan eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelir miktarı(1000.-TL.)

600

700

770

840

900

990

SGDB, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

×

4.2.2 Yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen gelirin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen gelir miktarı

-

 

 

 

 

 

SKSDB, SGDB

×

4.2.3 KTÜ logolu ürünlerden elde edilecek gelirlerin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

KTÜ logolu ürün satışlarından elde edilen gelir miktarı

-

 

 

 

 

 

İMİDB, SGDB

×

4.2.4 Sosyal tesis işletme gelirlerinin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Sosyal tesis işletmelerinin elde etiği gelir miktarı (1.000.-TL.)

2.280

2.500

2.625

2.750

2.900

3.000

SKSDB, SGDB

×

4.2.5 Eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Üniversite kitap satış bürosundan elde edilen gelir miktarı

8.850

9.730

10.700

11.700

12.900

14.200

İMİDB, SGDB

2

Pedagojik formasyon eğitimlerinden elde edilen gelir miktarı

464.700

480.000

500.000

520.000

540.000

560.000

Akademik Birimler, DS

3

Tezsiz yüksek lisans eğitimlerinden elde edilen gelir miktarı

42.000

48.000

55.000

60.500

67.000

75.000

Akademik Birimler, SGDB

×

4.3.1 Mezunlardan sağlanan katkıların artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Mezunlardan sağlanan katkı miktarı

-

 

 

 

 

 

SGDB, İMİDB

×

4.3.2 Sosyal sorumluluk sahibi kişilerden katkı sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Sosyal sorumluluk sahibi kişilerden sağlanan katkı miktarı

-

 

 

 

 

 

SGDB, İMİDB

×

4.3.3 Kurumlardan bağış ve yardım sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kurumlardan sağlanan bağış ve yardım miktarı

-

 

 

 

 

 

SGDB, İMİDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

4.4.1 Proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirin artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Teknokent ve TTO kanalıyla proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelir miktarı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi SGDB

2

Teknokent ve TTO kanalıyla yapılan proje ve danışmanlık hizmeti sayısı

5

7

10

15

20

30

Proje Destek Birimi

×

4.4.2 Fikri sanayi ve mülkiyet hakları (patent, faydalı model, marka tescil vb.) danışmanlık ve takip işlemlerinin yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Fikri sanayi ve mülkiyet hakları danışmanlık ve takip işlemlerinden elde edilen gelir miktarı 

-

 

 

 

 

 

SGDB, İMİDB

×

4.4.3 Bölge ekonomisini oluşturan sektör ve paydaş kurumlarla ortak projeler yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

DOKA projeleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

2

IPA projeleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

3

Bilim ve sanayi teknolojileri projeleri sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi, SGDB

4

Uluslararası proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi, SGDB

5

Diğer ulusal proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi, SGDB

×

5.1.1 Toplumsal sorunların belirlenmesi amacı ile Halkla İlişkiler Birimi kurulması ve aktif olarak çalışması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Toplumsal sorunların belirlenmesi kapsamında Paydaşlar ile yapılan anket sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

2

Toplumsal sorunların belirlenmesi kapsamında ziyaretine gidilen STK sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

3

Kurum içinde misafir edilen STK sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

4

İnternet sitesindeki toplumsal hizmetler bölümünün ziyaretçi sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB

5

Toplumsal sorunlar için mezunlardan alınan geri bildirim sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB, Enformasyon

6

Belirlenen toplumsal sorun sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

×

5.1.2 Toplumsal iletişimin geliştirilmesinde Üniversite yayınların artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

KTÜ Gazetesinin düzenli olarak yayımlanması

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Enformasyon

2

Radyo KTÜ’de STK’lara ayrılan program sayısı

-

 

 

 

 

 

Radyo KTÜ

3

İnternet-Radyo-TV ortamında canlı olarak yayınlanan ulusal ya da uluslararası etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, BİDB

×

5.2.1 Toplum sağlığına yönelik faaliyetlerin geliştirilerek artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Halk sağlığı konusunda düzenlenen konferans sayısı

16

18

20

22

24

26

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fak.

2

Gönüllü olarak kurum dışı yapılan sağlık taraması sayısı

4

5

5

6

6

6

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fak.

3

Farabi Hastanesi helikopter pistinin tamamlanması

Ö

Ö

 

 

 

 

Yapı İşleri D.B.

4

Çocuk Hastanesinin hizmete girmesi

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinin hizmete girmesi

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

×

5.2.2 Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

SEM tarafından topluma yönelik olarak açılan sertifikasyon programları sayısı

16

20

23

30

35

40

SEM

2

Üniversite salonlarında toplumun her kesimine açık olarak düzenlenen eğitim sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, SEM, Akademik Birimler

3

Kamu kurumları ve STK’lardan gelen eğitim talepleri sayısı

9

12

15

18

20

20

SEM

4

SEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki katılımcı sayısı

539

600

650

700

800

900

SEM

×

5.2.3 Toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Danışmanlık hizmeti veren akademisyen sayısı

36

40

45

50

55

60

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2

Döner sermaye raporlarına göre verilen danışmanlık hizmeti sayısı

143

155

165

175

185

190

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

3

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Destek Biriminden faydalanan dış paydaş sayısı

-

 

 

 

 

 

Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Birimi

4

Kütüphane hizmetlerinden faydalanan kurum dışı kişi sayısı

-

 

 

 

 

 

KDDB

5

KTÜ Devlet Konservatuarının şehir içinde hizmet vermesi

-

 

 

 

 

 

Rektörlük

6

Üniversite içerisinde topluma açık olarak düzenlenen konser ve benzeri etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

×

5.2.4 Üniversitemizin engelsiz üniversite olarak hizmet vermesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Engellilik konusunda düzenlenen farkındalık etkinlikleri sayısı

2

2

2

2

2

2

Tüm Birimler

2

Engelsiz Üniversite hizmetlerinden Faydalanan Personel ve öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Tüm Birimler

3

Engelliler için düzenleme yapılan fiziki mekan sayısı

-

 

 

 

 

 

Yapı İşleri D.B., Tüm Birimler

×

6.1.1 Yurt dışındaki üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetlerin yürütülmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yurt dışı Üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla yürütülen faaliyet sayısı

-

 

 

 

 

 

Rektörlük, Akademik Birimler

×

6.1.2 Akademik personelin çalışma alanları ve projeleri hakkında gerekli uluslararası tanıtımların yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası tanıtım için basılan broşür sayısı (İngilizce, Rusça vb.)

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

2

Tanıtım için hazırlanan internet sitesi ziyaretçi sayısı

-

 

 

 

 

 

BİDB

×

6.1.3 Uluslararası kuruluşlara üyeliği olan akademisyen envanterinin çıkarılması ve akademisyen sayısının artması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası kuruluşlara üyeliği olan akademik personel sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

6.1.4 Mezunlar Bilgi Sisteminin etkin hale getirilerek yurtdışında çalışan mezunlar ile iletişimin geliştirilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yurtdışında çalıştığı tespit edilen ve iletişim sağlanan mezun sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

6.1.5 Uluslararası etkinliklere katılımın artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası etkinliklere katılan akademik personel sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

6.1.6 Fakülte/Bölüm/Merkez /Laboratuvar bazında uluslararası akredite olan birim envanterinin çıkarılması ve bu sayının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası akredite olan birim laboratuvar sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

6.1.7 Uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapan akademisyen sayısının artması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Editör akademisyen sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

2

Hakem akademisyen sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

6.2.1 Uluslararası projelerin daha etkin duyurulması ve proje süreçlerinde akademisyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Proje Destek Birimi tarafından tanıtımı yapılan uluslararası proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

2

Proje Destek Birimi tarafından danışmanlık hizmeti verilen uluslararası proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

×

6.2.2 Uluslararası projelerdeki yabancı ortak sayısının artırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Üniversite projelerinde yer alan yabancı ortak sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi

×

6.2.3 Paydaşların uluslararası projelerde, ortak ya da iştirakçi olarak yer alabilmek için istişare toplantılarının yapılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Dış paydaşlarla uluslar arası proje ortaklığı konusunda yapılan toplantı sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi, Akademik Birimler

2

Ortak ya da iştirakçi olarak yer alınan uluslararası proje sayısı

-

 

 

 

 

 

Proje Destek Birimi, Akademik Birimler

×

6.3.1 Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu sayısının artırılması ve teşvik edilmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yabancı uyruklu öğrencilerin geldiği ülke sayısı

67

69

71

73

75

77

ÖİDB

2

Kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı

754

850

900

950

1000

1050

ÖİDB

3

Üniversite tarafından burs verilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB, SKSDB

4

Özel sektör tarafından yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler

×

6.3.2 Yabancı uyruklu öğrencilere barınma imkânlarının sağlanması ve desteklenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Barınma hizmeti verilen yabancı öğrenci sayısı

195

250

290

330

370

400

SKSDB

×

6.3.3 Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişiminin yaygınlaştırılması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Değişim programları ile Üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı

25

30

35

40

45

50

Dış İlişkiler Ofisi

2

Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gönderilen öğrenci sayısı

229

250

270

290

310

330

Dış İlişkiler Ofisi

×

6.3.4 Yurtdışında yaşayan Türk öğrencilerin üniversitemizde eğitim almasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Yurtdışında yaşayan Türk öğrencilerden Üniversitemizde eğitim alanların sayısı

-

 

 

 

 

 

ÖİDB

×

6.3.5 Yabancı uyruklu öğrencilerde KTÜ sevgisinin oluşturulması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Kendi aralarında dereceye giren yabancı öğrencilere verilen ödül sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

2

Kendi ülkelerine özgü belirli günlerde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Akademik Birimler

×

6.4.1 Uluslararası konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Düzenlenen uluslararası konferans, sempozyum vb. etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Akademik Birimler, Enformasyon

×

6.4.2 İngilizce ve Rusça KTÜ web sitesinin diğer yabancı dillere de çevrilerek hizmete girmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

KTÜ Web sitesinin hizmet veren yabancı dil versiyon sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformatik, Enformasyon, BİDB

2

Yabancı dildeki web sitelerinin ziyaretçi sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformatik, Enformasyon, BİDB

×

6.4.3 Kültür, sanat, spor, eğitim ve benzeri alanlarda uluslararası etkinlikler planlayan bakanlık ya da kamu kurumları ile toplantılar yapılarak bu tür etkinliklerin Üniversitemizde yapılmasının sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Uluslararası etkinlik kapsamında kurumlara yapılan ziyaret sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

2

Kültür, sanat, spor, eğitim vb. alanlarda Üniversitemizde yapılan uluslararası etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon

×

6.4.4 Uluslararası fuar ve benzeri etkinliklere katılımın sağlanması


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Katılım sağlanan uluslararası fuar sayısı.

1

2

3

4

5

6

Enformasyon, Akademik Birimler

×

6.4.5 Öğrenci Kulüplerinin uluslararası alanda faaliyet yapabilmelerinin desteklenmesi


No

Gösterge Adı

Mevcut Durum

2014

2015

2016

2017

2018

Sorumlu Birim

1

Öğrenci Kulüplerinin dahil olduğu uluslararası etkinlik sayısı

-

 

 

 

 

 

Enformasyon, Öğrenci Konseyi, SKSDB

×
KTÜ | Stratejik Plan (2014-2018) Home Page
  • Logonun Öyküsü
  • Volunteer
  • Ambassadors Program
  • Breau


 

 

Stratejik planlamanın hukuki zeminini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır. Kamu idareleri bir yandan ilgili kanun gereği stratejik planlarını ve geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluştururken diğer yandan da belirledikleri stratejik amaçlar ve ulaşılebilecek hedefler doğrultusunda yürütecek oldukları faaliyetleri belirlerler. Gerçekleştirilen faaliyetlerle hedef ve amaçlara ne kadar ulaşıldığı ise, yapılan izleme değerlendirme sonucu ortaya çıkan performans göstergeleri ile değerlendirilir.

 
     
 

Stratejik Planın hazırlanmasında ana komisyon ve (6) alt komisyon kurulmuş olup bu komisyonlarda (44) üye görev almıştır. Çalışmalara dış paydaşları temsilen (15) üye katılmıştır.

Bu kapsamda hazırlanmış olan Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı,

 
     
  (6) stratejik amaç,
(29) stratejik hedef,
(111) faaliyet
(274) performans göstergesinden, oluşmaktadır.

Stratejik Planın tamamını görmek için tıklayınız...


                                              Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanlığı